Fairymary's Weblog

Dagens fråga: varför bombar man inte vulkanen?

Posted on: april 16, 2010

Hörde just den frågan i Studio etts telefonväkteri. Och jag undrar stillsamt: när ska Homo Sapiens inse att det är vist att hålla sig väl med Moder Jord?

Jag vill påminna om ett citat som jag hörde i radio för många år sedan. ”Moder Jord kan när hon vill skaka lössen ur pälsen”. Han som sa det först heter Dag Wallin och är konstnär i Nordingrå.

Annonser

44 svar to "Dagens fråga: varför bombar man inte vulkanen?"

Vad var det för snille som ville täppa till vulkanen ?
Nej..ibland blir vi påminda om att vi faktiskt inte kan påverka aallt.

Jag är ingen geolog, men, nog måste det väl vara så att en vulkan är som en ventil som släpper ut övertryck från jordens inre ?

Hur smart är det att täppa till ventiler ?

Om jag har rätt i mitt antagande skulle det innebära att jorden sprack på ett okontrollerbart vis.

Jag kan inte låta bli att skratta åt frågan idag, igår blev jag mest förtvivlad ….som småbarn tror några av oss att vi kan bomba oss fram här i världen.

Den lugne sansande isländske experten på vulkaner sa helt stillsamt att ”vulkanen skulle inte bry sig om bomben”….

För mig är vulkanologens uttalande ett sätt att säga att i relation till dessa naturkrafter är vi väldigt, väldigt små

Ytterligare en reflektion i morgonväkten: Kan det vara så att vi kvinnor som fött barn har lättare än andra att fatta vidden av naturkrafterna?

Min första hisnande upplevelse när värkarbetet startade på allvar 13:e september 1972 (då kom mitt första barn ut i världen) ….det lever en naturkraft i min kropp, jag har inget som helst att sätta emot….det är bara att följa med och lita på den….det ingav mig en oerhörd känsla av trygghet…

Hej Mary

Naturens krafter är något vi aldrig kan påverka, även med de hemskaste av vapen vi tillverkat så kan vissa av dom i viss mån efterlikna naturens egen kraft, atombomben exempelvis, men naturen kan alstra samma kraft i evinnerlig tid medan vi bara kan skapa ett temporärt tillstånd av kaos.

Precis som ditt konstaterande i september 1972 så är det bara att följa med dessa krafter. Naturen ser alltid till att överleva, det är inte frågan ”om” utan snarare ”när” detta kommer ske…

Ökad vulkanisk aktivitet visar ofta på att värmen i jordens våldsamma inre ökar vilket också, enligt en geolog jag läste en artikel av för en tid sedan, ökar skorpornas rörelser. Hans teori bygger på att en höjd medeltemperatur på jorden till sist skapar en mera rörlig mantel vilket gör att kontinenter kommer i rörelse och sedan skapar nya förutsättningar för jordelivet, klimatet och miljön.

Naturen är den enda givna vinnaren då den ena arten efter den andra dominerat jordelivet till bristninggränsen och sedan plötsligt dött ut och gett livsutrymme för nya former…

Tack AlNabone för insiktsfull kommentar….tankeväckande det där med atombombens kortvarighet kontra att ”naturen kan alstra samma kraft i evinnerlig tid”.

Och intressant om den rörliga manteln….det är väl det vi upplever nu när ”jorden bävar” på flera ställen med korta mellanrum.

Var det inte den persiska storkonungen Xerxes, som ca 400 f.Kr. lät piska Medelhavet med kedjor? Havet hade förstört en pontonbro för hans arme.

Christer!

Tack för förmiddagens goda skratt…..man kan ju unna sig det så här många år efteråt…och när man inte behöver utföra kungens befallning….

För dom av mina läsare som inte är förtrogna med ordet Homo Sapiens så vill jag förtydliga det. Homo betyder människa. sapiens betyder vis…

Den människoart som nu lever på jorden kallas Homo Sapiens….alltså Den Visa människan.

Vi har alltså något att leva upp till!

Människa (Homo sapiens), där underarten Homo sapiens sapiens, det vill säga vad vi i dagligt bruk kallar människa, även kallad förståndig människa eller modern människa. Homo sapiens är en art av släktet Homo (tillsammans med bland annat neandertalmänniskan och Homo floresiensis) som tillhör familjen hominider som i sin tur tillhör ordningen primater. Afrikas människoapor som föreställer människans förfäder tillhör familjen pongidae (jämför: hominoider, homininer). Det vetenskapliga namnet kommer från latinets homo (människa) och sapio (vis, tänkande, med urskiljningsförmåga).

Men vis, tänkande, med urskiljningsförmåga kan ju ifrågasättas om dagens människor on mass ens är i närheten av att vara. Den ca 6 000 år gamla ReligionsFörFörsmutsningen har ju satt sina spår, tyvärr tyvärr… 😥

Tack Josef för förtydligande! Och för ett gott skratt åt länken om dumhet!

När Moder Jord ruskar på sig står vi oss slätt. Fast vissa tror att naturen kan tuktas. Det finns gott om vulkanöar – Kanarieörarna t ex. Vilka skapelser. Jorden inre kokar gröt som kommer ut och stelnar i olika former. Fascinerande. Blir det tomt där inne sen? Eller, hämtar jordens inre näring utifrån.

Spännande fråga vad som händer inne i jordens innandömen när lava tömts i stora mängder….jag har svårt att tänka mig att det blir tomt men vad vet jag….kemiska processer!? …. vi tömmer ju också olja ur jordens innandömen.

Nej naturkrafterna tämjer vi inte även om många försöker. Att lära sig umgås med dem är utmaning nog tycker jag.

Såvitt jag känner till så förorsakas jordbävningar (ifall Wi bortser ifrån HAARP (video ca 7 min)förorsakade) av att det blir översvämningar av vatten hos mellanjordingarna. Inget konstigt alls (video ca 3 min) – för översvämningar av vatten har JU Wi utomjordingar då och då också.

När detta vatten svämmar över till svavelrika partier under jordskorpan (som framförallt finns under de under de jordbävningsdrabbade områden) – så bildas det Svavelsyra = H2SO4 + en otrolig mängd värme = det blir ett gigantisk övertryck – som trycker upp det då glödande jordmaterialet = lavamassan. Inget konstigt alls, faktiskt…

Vulkanutbrott skulle det ju vara – istället för jordbävningar ovan. Men i o f s så hör det ju ihop också.

måste nämna del av min kommentar här också

Du säger att du omhändertar döda barn med respekt. Vad spelar det för roll hur du behandlar dom ”efter att du med egen hand har dödat barnen”

Det känns oerhört skrämmande och så hjärtskärnade sorgligt att du, som genom din läkared lovat att rädda liv, nu dödar ofödda barn.

Jag är inte bara ledsen för barnens skull utan också för din skull

mvh Hulda

Kära Hulda! Välkommen till min blogg!

Vi har stor anledning att sörja över många levande barns situation. För min skull behöver du inte vara ledsen

Ja, i den här frågan står vi långt ifrån varandra fairymary. Även om du säkert är en bra läkare i övrigt

Du kan inte använda andra länder och absolut inte tredje världen som argument för att utföra aborter i Sverige. De närmare 40 000 aborter som utförs bara i Sverige har inte alltid en sådan tragisk bakgrund som du vill påskina. (även om det finns fall)
Jag har jobbat på kvinnoklinik och vet vilka kriterier som gäller. Det känns oerhört ledsamt vad lättsinnigt man, från läkarhåll, tar på det här. Det är enligt mitt synsätt alldeles för lätt att få abort.

Du skriver på min blogg att du tror på skaparen, på Gud. I skriften står det att när människor dödade sina barn så var det något Gud aldrig hade tänkt sig.

Varje barn är skapat av Gud. Så här står det bl.a.

I Jesaja 44:2 står det: Så säger HERREN, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet…

I Psaltaren (Ps 139:13, 16) står att läsa: 13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.
16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.

fairymary, jag vill inte verka dum emot dig men vad skall du säga till honom om du möter honom en dag? ”Jag tänkte på barnen”?

Vi är inte överns om det här. Men det hoppas jag att vi kan vara eniga om att vi måste få ner antalet aborter i Sverige, och att vi måste informera mer till ungdom i skolorna och ge både ungdom och vuxna alternativ till abort. Tycker inte du också att det vore önskvärt? Du som läkare har ju stora möjligheter att arbeta förebyggande så att vi kan minska antalet aborter. Att vi dödar barnen på det här sättet är inget bra alternativ

Och jo, jag är ledsen också för din skull. Jag tror nämligen att en människa som tar liv efter liv sakta men säkert bränner bort sitt samvete

mvh Hulda

Hulda! Det blir en lite annorlunda vulkandebatt.

Men abortfrågan behöver ständigt ventileras, om det är jag enig med dig. Så tack för att du fortsätter dialogen.

Mitt argument för att jämföra fattiga länder med Sverige är att om vi inte skulle ha den abortlag vi idag har skulle vi också ha illegala abortörer och aborter även i vårt land.

I början av min yrkesverksamma tid, då när vår svenska abortlag var ny, arbetade jag mycket med s.k. abortförebyggande arbete. Jag är tacksam för den tiden. Det lärde mig mycket om mig själv och om människor. Om man vill arbeta abortförebyggande idag menar jag att man ska inrikta sig på att stärka kvinnors situation, ekonomiskt och arbetsmässigt.

Jag vet inget om vilka av mina kollegor du träffat. Min bestämda åsikt är att de flesta läkare inte alls tar lätt på abortfrågan. Du vet inte vilka av oss som ibland gråter över de situationer människor hamnar i, du vet sannolikt inte vilka samtal som förs i det tysta. I vardagen måste man på något sätt upprätthålla sina försvar mot smärtan i tillvaron, annars skulle man inte kunna arbeta konstruktivt.

Jag ser faktiskt idag mycket allvarligare på det fenomen att vi skapar liv ”i provrör”. DET är att ta på sig ett oerhört ansvar…..

Du får vara ledsen för min skull om du vill….jag väljer att se det som omtanke från din sida.

Hulda, min dialogpartner….

Det var viktiga frågor du ställde som jag inte svarade på.

Om ”information” till ungdomar i skolorna så tror jag att de skulle behöva få tillfälle att tala om relationer, hur man vårdar sig om sina nära relationer. Det finns ett nytt ämne som heter livskunskap har jag förstått och det tror jag kan vara ett viktigt forum.

Vad gäller aborttalen så menar jag att man inte ska fixera sig vid siffrorna. Vad är ”lagom” antal?

fairymary varför inte, ja, lite märkligt att jag hamnat mitt i en jordbävning bara (skratt)

Ja det är mycket möjligt att illegala aborter skulle öka. Men som det är nu så är det läkare som dödar barnen. Det kan inte vara rätt.
Du skriver att du är tacksam för tiden då du arbetade med förebyggande åtgärder. Fråga: Har du slutat med det nu då det är så lätt att få abort? Hoppas inte.

Det är vi eniga om, att kvinnans situation måste stärkas på flera områden. Men också de ofödda barnens rättigheter måste stärkas. Som det är nu har de ofödda ingen rätt till sitt eget liv.

Det finns läkare av alla de slag. Det tror jag att du vet. Och sitter man mer eller mindre och aborterar, tar livet av ofödda, nästan som på löpande band ett antal dagar i veckan så bränner man bort sitt samvete. De första aborterna kanske var svåra att utföra men efterhand går det lättare. Människan fungerar så. Till detta kommer argumenten som ger stöd och falskeligen rättfärdigar vad man gör. Och man talar aldrig i direkta ordalag om vad man faktiskt gör hos kuratorer och läkare. Man använder medicinska termer. Utan dessa medicinska termer och argument skulle inte en normalt funtad människa klara av att hålla på med sånt här. Det är därför jag mestadels använder rätt ord för rätt sak. Att abort är att man dödar barn.

Nej jag vet inte vilka som gråter över människors situationer, men gråter man också över de barn som man aborterat?

ja det förstår jag, att man måste avskärma sig för att kunna arbeta inom vården. Det är jag väl bekant med. Men det är inte bra att man avskärmat sig så pass i Sverige att man utför närmare 40 000 aborter varje år. Det varslar illa inte bara vad gäller abort utan också andra områden kommer att drabbas av samma typ av argument och medicink terminologi.

Ja det är oerhört skrämmande. En del människor vill leka Gud och sätta sig över honom. Det fanns en annan som gjorde det en gång, men det gick/kommer inte gå bra för honom…

Angående galenskapen inom medicinsk vetenskap. Jag har en länk (under mina tillfälliga länkar) till en fullständigt vidrig läkare, Dr Zavros. Han klonar mänskliga embryon med djur. Argument: han vill hjälpa människor som förlorat en anhörig att få tillbaka dom i form av en klon, och han vill hjälpa barnlösa att få barn…

…Här ser jag en möjlighet. I Sverige skulle vi kunna ha tillgång till ca 40 000 barn per år för barnlösa att adoptera.

Ja i skolorna börjar man förstå att ungdomar behöver samtala om olika typer av relationer och om moral. Och det tycker jag är mycket bra, även om det inte fungerar så väl överallt ännu. Men det är en början.

Det skulle också finnas större utrymme för kvinnor att gå och samtala med någon, helst då utanför sjukhusmiljön, om frågor som tex att abortera sina barn eller inte.

Jag tycker siffrorna av gjorda aborter är ytterst viktigt att tala om. Människan måste se att detta inte är enstaka företeleser, utan är satt i system.

38 053 gjorda aborter förra året, 38 053 barn som mist sina liv på svenska sjukhus. Är det inte sorgligt?

Att stärka kvinnors situation är inte fel, men måste det innebära att man utesluter abortförebyggande arbete? om det är så tycker jag det är ledsamt

Både män och kvinnor har ansvar för sin sexualitet. Har man sex kan det bli barn. Det vet alla idag. Därför måste man också ta ansvar för sin sexualitet och för eventuella barn.

Men om det är så att människor i hemlighet mår dåligt och har samvetsbetänkligheter vad gäller abort av barn, säger då inte det med all tydlighet att något är fel?

Gör man en sak tillräckligt många gånger så blir det till slut en vana som man gör, i värsta fall, att man handlar per automatik. Har man dessutom kanske lagtvång eller andra obehagliga påtryckningar så dövar, bränns samvetet bort för att man skall kunna utföra vissa saker. Just abort är en sådan sak. Jag tror att djupast sett känner ”de flesta” att det är onormalt att döda de ofödda barnen.

Då får jag önska dig en trevlig dag med dina vänner fairymary

Hulda, jag vill protestera mot dina utsagor att ”samvetet bränns bort” och att man handlar per automatik. Du tar dig friheten att uttala saker om mig som jag inte känner igen mig i.

Jag menar att varje barn har rätt att vara önskat, först och främst. Ingen kan veta bättre än den kvinna som är gravid vad hon orkar ge…och där räknar jag in att ge bort sitt barn i en adoption.

fairymary
jag förstår att det kan kännas orättvist att jag talar om bortbränt samvete i sammanhanget. Jag är övertygad om att du tycker att du gör något gott för kvinnor i komplicerade och svåra situationer.
Men jag kan inte komma ifrån detta faktum att du dödar barn. Gör man detta gång på gång så förändras man som människa tror jag. Och bara detta att du ärligt och uppriktigt tycker att du handlar rätt när du aborterar de ofödda barnen säger mig att samvetet är bortbränt just i denna fråga.

Därmed inte sagt att jag tror du är ond som människa. Du tror säkerligen uppriktigt, som redan skrivits, på att du utför en god handling när du dödar ett liv till förmån för en annan

Angående per automatik. Jag har sett flickor och kvinnor ligga som på löpande band för att göra abort. I flera fall har man inte ifrågasatt när mödrar valt abort för att barnet hade fel kön.

Hur som helst, att hamna utanför själva bloggfrågan gör mig inget. Det blir så hela tiden. Men vad tycker du om min fråga jag ställer i bloggen. Skall all sjukvårdspersonal tvingas till att utföra aborter emot sin övertygelse och vilja? Skulle vara intressant att höra vad du tänker om det fairymary

mvh Hulda

Jag skrev nyss ett långt svar på din blogg. Jag väljer att skriva ett svar här också.

Jag framhärdar i att anse att du inte vet vad du talar om när du ger ett omdöme om mitt samvete. Vem är du att bedöma det?

Jag vet inte vilken kvinnoklinik du arbetat på. När man kommer till själva operationstillfället kan det nog ibland se ut som ”löpande band” och det beror på att vården har ett ansvar att utnyttja operatörer och operationssalar så effektivt som möjligt. Men jag tror mig veta att du inte varit närvarande vid de samtal som förts mellan läkare och patient och i vissa fall mellan kurator och patient. Eller vid de samtal som förs efteråt.

Enligt svensk lag har ingen läkare rätt att ifrågasätta en kvinnas motiv för abort eller ens fråga om dem. I ett öppet samtal brukar de flesta kvinnor ändå vilja säga någonting om den livssituation de befinner sig i. En av mina uppgifter som läkare är att få klart för mig att kvinnan inte är tvingad av någon annan. För mig har många av dessa samtal inneburit möten som jag aldrig glömmer. För många kvinnor har det blivit vändpunkter, där de fått kraft att fatta viktiga konstruktiva beslut för fortsättningen av livet.

En viktig utveckling är att allt flera aborter görs tidigt och utan kirurgiskt ingrepp, så kallade medicinska aborter. Många kvinnor kan göra det hemma.

Svar på din direkta fråga: självklart ska ingen sjukvårdspersonal tvingas att utföra aborter emot sin övertygelse och vilja.

Tack för debatten!

”…Både män och kvinnor har ansvar för sin sexualitet. Har man sex kan det bli barn. Det vet alla idag. Därför måste man också ta ansvar för sin sexualitet och för eventuella barn. …

Hulda – finns det några vuxna som ger förskolebarn NaturLiktVis = rätt sexuell fostran ❓ </strong

Ser endast några rader från min kommentar + 2 ord från dig. Kom gärna in och lämna en hel kommentar Josef Boberg

mvh Hulda

Många många ord om den här saken – håller jag på med HÄR.

Ibland är det bra att skriva svaren på båda bloggarna. Vill lämna en kommentar till till dig…

Ja fairymary, i frågan om abort ser vi helt olika på det här, likaså på samvetet i frågan. Förmodligen också på frågan om vem Gud är och hans syften också. För där står det klar att Gud absolut är emot att man dödar barnen.

Det känns väldigt bra att du tar avstånd ifrån att man vill tvinga människor att vara med vid och utföra aborter. Det hedrar dig tycker jag

Tack själv. Det var intressant att få höra lite om ditt sätt att se på saken även om vi inte är överens i sakfrågan.
Jag var själv med i kvinnorörelsen en gång och vårt lilla bloggprat väckte hos mig gamla minnen till liv som jag glömt av, både goda och mindre goda

Önskar dig nu en underbar vår fairymary, med allt gott på din väg genom livet

mvh Hulda/ Hanna

Tack detsamma Hulda/Hanna….jag önskar också dig en underbar vår. Och jag vill tacka för den omtanke om mig du visade på din blogg nyss!

Det är intressant att bloggprata med dig fairymary. Mitt inlägg handlar ju egentligen om abort, och där är vi inte alls överens. Det har vi båda konstaterat; att i abortfrågan bor vi på olika planeter…

Nu talar vi om andra viktiga frågor som dödshjälp, och i denna fråga är vi överens. Sen att det är under fel bloggämne spelar ingen roll. Jag har ju kommenterat abort”debatten” under din vulkanblogg *ler lite*

Hela skalan från det bästa till det värsta finns representerat inom vårdsektorn. Jag tror att det naturligt blir så med så mycket människor och åsikter inblandade. Men vi måste kämpa för de goda värden vi tror på. Att människovärdet är okränkbart. OCH det måste vi få politiker att förstå också, och då inte bara när det gäller dom själva. Ahem! Det är ett tungt arbetsområde tycker jag mig ha laggt märke till (skratt)

Ja vem har inte blivit tilltufsad av spruckna illisioner! Enligt vad jag tror och tycker mig se så verkar allt gå emot sin upplösning. Jag som tror på Gud och Bibeln läser också om allt detta som händer på alla områden just i Bibeln, både vad gäller människor och natur, Det är märkligt. Vem kunde veta om alla dessa ting i detalj,tusentals år i förväg?

Ja människan är i grunden en konstruktiv varelse, det är inbyggt i oss tror jag. Därom vittnar vår hjärna och dess kapacitet. Sen gäller det att det riktas mot det som är bra och gott. Men, ja vi vet ju hur det ser ut fairymary

Ja många av de unga är entusiastiska och mer upplysta än förr. Och det är bra att ha lärare som kan stärka det positiva och det goda i varje person. Och det tror jag faktiskt att du försöker göra.

Vi gör nog alla det, frågar oss hur vi kommer leva som gamla, om alls, bäst att tillägga i dessa dagar. Att vara beroende av någon annan är inte modernt i vårt samhälle idag. Ändå är vi genom hela livet beroende av andra för vår överlevnad. Från det vi föds till vi dör. Det är ofrånkomligt, ingen människa kan leva för sig själv. Våra behov byter bara skepnad. Vi måste bara se till att vi har en bra hållbar trygg vård och många goda vänner så löser det sig. Har man sen också Gud med sig på vägen så behöver man inte oroa sig tänker jag.

Ja jag läste den boken för många år sedan. Jag läste allt jag kom över i ämnet döden, NDU:er och allt vad det fanns i ämnet under en period. Det är en bra bok. Och sant är att döden är livsviktig. Den kommer vi alla att få möta en dag oavsett…

Tack, och jag önskar dig också en glad Valborg fairymary och Guds välsignelse

Får jag predika lite?

Kristus sa ju till Guds barn, att de inte skulle frukta den som bara kunde döda kroppen. Den vi skulle frukta, var den som kunde döda själen. Det är väl den där trädgårdsmästaren, som bränner upp livsträd, som inte bär frukt.

Det finns dock de, som med sina ord och handlingar dödar sina medmänniskors ande, eller åtminstone sargar den svårt. Det är alltför plågsamt att berätta om, men mina upplevelser säger mig, att det är värre än att mörda eller sarga kroppen.

Om vi bortser från mina personliga erfarenheter, kan jag nämna vakter i koncentrationsläger. Svek, ondska och andra trauman, särskilt i barndomen, kan skapa psykopater. Psykopati är brist på empati, kärlek, samvete och andra egenskaper, som kallas de rätta färdigheterna eller bara rättfärdighet.

Sedan skall dessa psykopater också försättas i situationer, där deras sista spår av mänsklighet, andligt liv eller vad vi skall kalla det, blir dödat. En kapo var en fånge, som mot vissa privilegier tjänade som vakt i lägren. Om pappa Kapo för en brödbit pryglade ihjäl sina barns mor, dräpte han nog barnens själar redan innan deras kroppar gasades. Lika stora svek kan begås och begås här och nu.

Att skada någons själ var en synd, som somliga i fornkyrkan såg som den allra svåraste.

En teolog påstod en gång i ett radioföredrag, att t.o.m. budet ”Du skall inte dräpa” är svårtolkat. Originaltextens ord för dräpa betyder egentligen dräpa på ett visst sätt. Vilket det är tycks vara oklart. Men det kan ju gälla mord på anden i människan.

Då empati, kärlek och samvete dräpts får vi en mordmaskin. Dess omänskliga mord är onda och många. Men har du kvar empati, kärlek och samvete, får du kanske mörda så mycket du vill. Inget är orent i sig, sade Paulus.

Idén om bakterier lär för få generationer sedan ha väckt löje bland läkarna. Men fick en soldat en bajonett genom magen, sket bakterierna i att läkarna inte trodde på dem. Vapenbröder lovade därför varandra viss hjälp, om sådant inträffade.

Vad är ett sådant dråp jämfört med att mörda själar och skapa kugghjul i fungerande utrotningmaskinerier?

Efter att ha läst det du skrivit, är jag inte rädd för dig, även om du får dräpa mig. Inte ens om du dyker upp med en dolk blir jag rädd. Jag tror inte heller att Hulda är rädd, trots att hon fått lära sig, att du är någon sorts drottning Herodia.

Christer, jag läser din predikan i den tidiga morgonväkten …. och blir tårögd när jag läser dina sista rader. Jag känner mig sedd …
söker ett bättre ord men hittar det inte….

Hej fairymary

Ja det är förskräckligt som det var och fortfarande är. Du som läkare får ju ”titta in” i människors kroppar på sätt och vis så du har nog sett vad man inte vill se. (Jag med) Fy tusan

Hur skall man komma tillrätta med något som är så självklart som spriten i vårt samhälle? Hur skall man få folk att se alla dessa riskbeteenden som följer på den. Jag säger inte att jag menar att all alkohol måste bort. Men denna förödande överkonsumtion. Hur kommer man tillrätta med den?
Hur kommer man tillrätta med allt våld mot kvinnor och barn? Hur får man ungdomar att förstå att 10-15 starka öl inte är bra?

Att människan berusat sig på olika sätt genom historien är inget nytt. Oftast i samband med högtider eller firanden. Men nu verkar fler och fler nästan som självmedicinera emot något.

Kommer det att förändras, nej ledsen att säga det, men nej. Jag tror inte det

Kan inte låta bli att skratta. Din vulkanblogg har märkliga kommentarer fairymary

Märkliga men otroligt intressant……..och lärorikt
Jag tycker att ”vulkan” blev en väldigt passande rubrik och många spännande trådar har nystats upp….

Mitt liv har inte följt en ”vanlig” väg utan varit kantad av händelser som förändrat och gett mig oanade insikter.
Marianne är en av de människor som kantat vägen och gjort det möjligt för mig att leva idag…
Har jobbat inom vården och är idag lärare..världens bästa arbetet…sedan 30 år tillbaka men en sak har jag lärt mig som Kirkegaard skriver:

Om jag vill lyckas med att föra en människa till ett bestämt mål,
måste jag finna henne där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det,
lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon
måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör,
men först och främst förstå det hon förstår.
Om jag inte kan det
så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den andra
istället för att hjälpa henne.
All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa
och därmed måste jag förstå
att detta med att hjälpa
inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta
så kan jag inte heller hjälpa någon.

Tack för alla fantastiska inlägg ovan av alla som tillfört och tack Maianne för att du är du.
Mvh/Ingela

Tack Ingela för ditt fina inlägg….jag blev tårögd igen.

Tack också för alla insikter jag har fått genom alla åren via dig! Och tack för att du lever idag och för att du tar dig ”från klarhet till klarhet”….

Hulda, det har funnits mornar när jag trött vacklat hem från en journatt och tänkt att om det vore omröstning om totalförbud av alkohol så skulle jag rösta ja. Förmodligen skulle det inte lösa problemen, det skulle smugglas och hembrännas….

Ungdomar gör som vuxna gör först och främst. Och så länge vuxna överkonsumerar kommer ungdomar att göra det tror jag.

Och visst är alkohol självmedicinering i många fall…..

Så sant, så sant barn och ungdomar gör som vuxna gör, då hjälper det ”inte” vad vi säger…….sen måste det också ha en förankring.
Konstigt vore det annars men jag undrar när vuxenvärlden ska ta det till sig….men man ska aldrig ge upp!;-)

Alkoholens och drogernas historia skulle kanske ingå som ett avsnitt i skolans historieundervisning. Sådan historia är ibland viktigare för att förstå världen än kungliga årtal.

Den där Xeres, storkonungen av Persien som lät piska havet med kedjor i ilska över att dess vågor hindrade hans krigståg, hade nog tagit sig en bägare för mycket.

Vore önskvärt i allra högsta grad men idag ska det vänta tills…………..jag vet inte vad….
Dagens barn har en klokskap och en empati som finns där om vi bara vill se det men tyvärr vill inte alla det och det har väl sina rutiga och randiga skäl.
Jag anser att vi har en skyldighet i skolan att lyfta upp saker och ting i ljuset…då ”spricker trollen” som Marianne så vist lärt mig….och det vet jag stämmer:-)

Här, på denna din blogg om vulkanen lämnar jag ytterligare ”fotavtryck” fairymary.

Det är den underbara vetenskapsmannen John Nash ord.

”It is only in the mysterious equation of love that any logical reasons can be found” John Nash

Tack Hulda för ett vackert och vist fotavtryck.

du har mail

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Tidigare inlägg

april 2010
M T O T F L S
« Mar   Jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Annonser
%d bloggare gillar detta: